Torben Heuer

Torben Heuer

16. januar 2019 0 Af Bruger et

Torben Heuer har boet i Rusland ad flere omgange, sammenlagt i seks år, senest i Skt. Petersborg 2007-09 og 2012-2013 som underviser i dansk på Statsuniversitetet. Torben Heuer har et indgående kendskab til russiske forhold, da han igennem mange år har været på talrige rejser, herunder adskillige som rejseleder, i både den tidligere Sovjetunion og det nuværende Rusland. Han har undervist på Aarhus Universitet og i tidens løb skrevet artikler og holdt foredrag om Rusland og russisk kultur, historie, samfundsforhold, herunder foredrag på Folkeuniversitetet om ”Den russiske sjæl”; har bidraget til Politikens bog ”Turen går til Skt. Petersborg og Moskva” og til Aarhus Universitetsforlags rejsebog ”Skt. Petersborg”, samt lavet radioprogrammer om russisk musik: klassisk, jazz, pop/rock. Endelig bestrider Torben Heuer hvervet som formand for censorkorpset i slaviske sprog ved universiteterne.

Torben Heuer

Cand. mag. i russisk og engelsk, gymnasie- og universitetslektor

Torbern Heuer er rejseleder på rejser til:

Rusland

Torben Heuer

Cand. mag. i russisk og engelsk, gymnasie- og universitetslektor

Torben Heuer er rejseleder på rejser til:

Rusland

Torben Heuer har boet i Rusland ad flere omgange, sammenlagt i seks år, senest i Skt. Petersborg 2007-09 og 2012-2013 som underviser i dansk på Statsuniversitetet. Torben Heuer har et indgående kendskab til russiske forhold, da han igennem mange år har været på talrige rejser, herunder adskillige som rejseleder, i både den tidligere Sovjetunion og det nuværende Rusland. Han har undervist på Aarhus Universitet og i tidens løb skrevet artikler og holdt foredrag om Rusland og russisk kultur, historie, samfundsforhold, herunder foredrag på Folkeuniversitetet om ”Den russiske sjæl”; har bidraget til Politikens bog ”Turen går til Skt. Petersborg og Moskva” og til Aarhus Universitetsforlags rejsebog ”Skt. Petersborg”, samt lavet radioprogrammer om russisk musik: klassisk, jazz, pop/rock. Endelig bestrider Torben Heuer hvervet som formand for censorkorpset i slaviske sprog ved universiteterne.