Marie Krarup

Marie Krarup

16. januar 2019 0 Af Bruger et

Marie Krarup er medlem af Folketinget og er bl.a. kendt som forsvarsordfører for Dansk Folkeparti. Hun er forfatter til bogen Ny Kold Krig, hvor hun samtaler med  17 eksperter fra Rusland, Ukraine, Canada, Letland, England og USA om forholdet mellem øst og vest.  

Ud over sin universitetsuddannelse er Marie Krarup uddannet sprogofficer fra Svanemøllens Kaserne, 1985-1987. Hun har blandt andet undervist som gymnasielærer i religion, samfundsfag og erhvervsøkonomi i fem år, men har også arbejdet i forsvaret – blandt andet som fuldmægtig ved Forsvarets Internationale Afdeling og på den danske ambassade i Moskva som assisterende forsvarsattache med rang af major. 

Marie Krarup er ny rejseleder hos Akademisk Rejsebureau i 2019.

Marie Krarup

Cand.mag. i øststatskundskab og statskundskab

Marie Krarup er rejseleder på rejser til:

Rusland

Marie Krarup

Cand.mag. i øststatskundskab og statskundskab

Marie Krarup er rejseleder på rejser til:

Rusland

Marie Krarup er medlem af Folketinget og er bl.a. kendt som forsvarsordfører for Dansk Folkeparti. Hun er forfatter til bogen Ny Kold Krig, hvor hun samtaler med  17 eksperter fra Rusland, Ukraine, Canada, Letland, England og USA om forholdet mellem øst og vest.  

Ud over sin universitetsuddannelse er Marie Krarup uddannet sprogofficer fra Svanemøllens Kaserne, 1985-1987. Hun har blandt andet undervist som gymnasielærer i religion, samfundsfag og erhvervsøkonomi i fem år, men har også arbejdet i forsvaret – blandt andet som fuldmægtig ved Forsvarets Internationale Afdeling og på den danske ambassade i Moskva som assisterende forsvarsattache med rang af major. 

Marie Krarup er ny rejseleder hos Akademisk Rejsebureau i 2019.