Karsten Fledelius

Karsten Fledelius

16. januar 2019 0 Af Bruger et

Karsten Fledelius er cand.mag. i historie og slaviske sprog fra Københavns Universitet. Efter en karriere som forsker og underviser i central- og østeuropæisk historie og historisk metode overgik han i 1986 fra Historie til Film- og Medievidenskab ved Københavns Universitet. 1978-86 var han tillige studieleder i historie ved Folkeuniversitet i København, 1986-2012 studieleder i filmvidenskab. Hans løbebane som forfatter, journalist, analytiker og international forhandler tog for alvor fart i 1990erne under krigene på Balkan, hvor han især gjorde sig gældende som kommentator i aviser og på TV og radio, dels udgav bøger og artikler om østeuropæiske emner. Har bl.a. fået Danmarks Radios Rosenkjær-pris for videnskabsformidling til et bredt publikum. Endvidere har han deltaget i internationalt kirkeligt fredsarbejde, udsendt af Den danske Folkekirke, Folkekirkens Nødhjælp og Konferencen af Europæiske Kirker og her arbejdet for forsoning i den postkommunistiske verdens ofte religiøst farvede konflikter. 1996-2004 har han været valgobservator for OSCE (Balkan, Rusland). Siden 2005 er han landsformand for Dansk-Russisk Forening, siden 2007 formand for Den danske Helsinki-komité for Menneskerettigheder. Siden 1980erne har han ledet mange ekskursioner og kulturrejser, fortrinsvis til Syd- og Østeuropa, Kaukasus, Afrika og Mellemøsten.

Karsten Fledelius

Cand.mag., universitetslektor og forfatter

Karsten Fledelius er rejseleder på rejser til:

Rusland, Kroatien og Etiopien

Karsten Fledelius

Cand.mag., universitetslektor og forfatter

Karsten Fledelius er rejseleder på rejser til:

Rusland, Kroatien og Etiopien

Karsten Fledelius er cand.mag. i historie og slaviske sprog fra Københavns Universitet. Efter en karriere som forsker og underviser i central- og østeuropæisk historie og historisk metode overgik han i 1986 fra Historie til Film- og Medievidenskab ved Københavns Universitet. 1978-86 var han tillige studieleder i historie ved Folkeuniversitet i København, 1986-2012 studieleder i filmvidenskab. Hans løbebane som forfatter, journalist, analytiker og international forhandler tog for alvor fart i 1990erne under krigene på Balkan, hvor han især gjorde sig gældende som kommentator i aviser og på TV og radio, dels udgav bøger og artikler om østeuropæiske emner. Har bl.a. fået Danmarks Radios Rosenkjær-pris for videnskabsformidling til et bredt publikum. Endvidere har han deltaget i internationalt kirkeligt fredsarbejde, udsendt af Den danske Folkekirke, Folkekirkens Nødhjælp og Konferencen af Europæiske Kirker og her arbejdet for forsoning i den postkommunistiske verdens ofte religiøst farvede konflikter. 1996-2004 har han været valgobservator for OSCE (Balkan, Rusland). Siden 2005 er han landsformand for Dansk-Russisk Forening, siden 2007 formand for Den danske Helsinki-komité for Menneskerettigheder. Siden 1980erne har han ledet mange ekskursioner og kulturrejser, fortrinsvis til Syd- og Østeuropa, Kaukasus, Afrika og Mellemøsten.