Christian Gottlieb

Christian Gottlieb

16. januar 2019 0 Af Bruger et

Christian Gottlieb er uddannet i teologi og kirkehistorie fra Københavns Universitet og Cambridge University. Han taler russisk og har i mange år beskæftiget sig med russisk åndshistorie og kristendomshistorie, hvilket bl.a. har resulteret i en række artikler om disse emner samt i en doktordisputats fra 2003 om samtidig kristen modstand mod den russiske revolution. Han underviser desuden i disse og andre kirkehistoriske emner på Folkeuniversitetet og på Københavns Universitet, fra 1. september 2014 som adjungeret professor.

Christian Gottlieb

Forskningsbibliotekar, dr. theol.

Christian Gottlieb er rejseleder på rejser til:

Rusland

Christian Gottlieb

Forskningsbibliotekar, dr. theol.

Christian Gottlieb er rejseleder på rejser til:

Rusland

Christian Gottlieb er uddannet i teologi og kirkehistorie fra Københavns Universitet og Cambridge University. Han taler russisk og har i mange år beskæftiget sig med russisk åndshistorie og kristendomshistorie, hvilket bl.a. har resulteret i en række artikler om disse emner samt i en doktordisputats fra 2003 om samtidig kristen modstand mod den russiske revolution. Han underviser desuden i disse og andre kirkehistoriske emner på Folkeuniversitetet og på Københavns Universitet, fra 1. september 2014 som adjungeret professor.