Information om rejser under COVID-19

Information om rejser under COVID-19

21. september 2020 Slået fra Af David

Information om rejser under COVID-19

Bliver rejsen gennemført?

Det er ikke til at sige med sikkerhed, hvornår det igen bliver muligt at gennemføre rejser. Hos Akademisk Rejsebureau følger vi udenrigsministeriets rejsevejledning. Udenrigsministeriets praksis efter 31. august 2020 har været, at løbende opdatere rejsevejledningerne hver 14. dag. Dette betyder, at vi i udgangspunktet tidligst vil kunne oplyse om en rejse kan gennemføres ca. 14 dage før afrejse. Vi vil ca. én måned før den planlagte afrejse fremsende information omkring rejsen, samt vores interne vurdering af sandsynligheden for rejsens gennemførsel. 

 

Hvordan og hvornår får man besked om en rejse er aflyst?

Efterhånden som udenrigsministeriets rejsevejledning bliver opdateret, vil vi skrive ud til de grupper det vedrører. 

Betaling af restbeløb

Er De tilmeldt en rejse der ikke officielt er blevet aflyst, skal de fortsat betale restbeløb som angivet på Deres bestillingsbekræftelse. 

Hvorfor skal der betales restbeløb, når det ikke vides med sikkerhed, om rejsen vil blive gennemført?

Selvom man kan spekulere i, hvorvidt en given rejse realistisk set vil kunne gennemføres, så kan vi som rejsebureau kun læne os op ad de relevante myndigheder ift. om en rejse kan gennemføres. Derfor er vi nødt til at forholde os således, at rejser der ligger senere end den aktuelle rejsevejlednings udløb, i udgangspunktet bliver gennemført. Det er også sådan vores underleverandører – flyselskaber, hoteller rederier mm. agerer. I det øjeblik vi igen kan afsende grupper, er det afgørende, at vi har et klart billede af, hvor mange deltagere der er i de pågældende grupper. På trods af at hele verden befinder sig i en helt usædvanlig situation, så er vi nødt til at have øje for, at vi også en dag vil vende tilbage til en virkelighed, hvor vi igen skal drive rejsebureau på normale vilkår, og derfor må vi handle ud fra en forventning om, at rejser der endnu ikke er omfattede af rejserestriktioner, i udgangspunktet vil blive gennemført, og derfor skal De som rejsende fortsat overholde de betalingsfrister der angives i den fremsendte bestillingsbekræftelse.

Afmelding

Det er ikke muligt at få refunderet Deres indbetaling (depositum såvel som restbeløb), såfremt De selv vælger at afmelde Deres deltagelse på rejsen.

Vi anbefaler på det kraftigste, at De kontakter Deres praktiserende læge med henblik på en vurdering af Deres helbredsmæssige forudsætninger for at deltage på en rejse, såfremt den bliver gennemført. Kan De få en lægeerklæring, kan De med al sandsynlighed afmelde rejsen og få Deres indbetaling dækket af Deres forsikringsselskab, hvis De har en afbestillingsforsikring.

Ombookning

Vi vil løbende vurdere muligheden for ombookning til andre afgange.

Visum til Rusland

Er De tilmeldt en rejse der kræver visum f.eks til Rusland, skal de forholde Dem afventende ift. dette indtil De hører nærmere fra os.

Er det forsvarligt at deltage på et flodkrydstogt også selv om udenrigsministeriets rejsevejledning tillader rejser?

Vi har modtaget flere henvendelser der går på, om det vil være forsvarligt at deltage på et flodkrydstogt, hvor mange mennesker er samlet på et skib i 11/12 dage, selv efter rejserestriktionerne er blevet løftet. Til dette kan vi kun svare, at det må være en konkret vurdering der foretages ud fra omstændighederne, når det igen bliver muligt at sende rejsende afsted. Der er mange faktorer der spiller ind, ikke mindst hvad de lokale myndigheder har af anvisninger/restriktioner/krav, så blot fordi det danske udenrigsministeries rejserestriktioner bliver løftet, kan der være rejsemål eller rejseformer, hvor andre forhold kan spille ind. Vi kan derfor på nuværende tidspunkt ikke sige, hvordan det vil se ud ift. flodkrydstogter når rejserestriktionerne løftes igen.

Refusion for aflyst rejse?

Som De måske har set omtalt i pressen, så har der siden coronakrisen indfandt sig i starten af marts været bred politisk diskussion omkring, hvordan det danske erhvervsliv skal klare sig igennem krisen. Løsningen for rejsebranchen og vores gæster har indtil nu været den, at Rejsegarantifonden har håndteret refusion for aflyste rejser til de berørte rejsekunder. Akademisk Rejsebureau har benyttet sig af ordningen igennem Rejsegarantifonden, hvilket vi forventer at fortsætte med, så længe denne ordning er tilgængelig. 

Status november 2020:
Alle gæster med afrejse frem til 13. april 2020 (1. periode), er blevet behandlet og refunderet af Rejsegarantifonden.

Alle gæster med afrejse i perioden 14. april frem til 31. maj (2. periode) er blevet behandlet og refunderet af Rejsegarantifonden.

Gæster med afrejse i perioden 1. juni til 31. august (3. periode): Alle rejsende er blevet refunderet.

Gæster med aflyste rejser efter 1. september 2020: Vi er i gang med at indsamle alle rejsendes kontooplysninger. Det er endnu uklart hvornår selve processen med at udbetale refusionerne kan påbegyndes.  


Print siden